Общи условия

Телефон за поръчки:

0988 888 138

 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
За да закупите стоки от podaraci.my-market.eu е необходимо след като сте направили своя избор, да кликнете върху бутона “Поръчай“, който е поставен под името на всеки продукт в магазина. След това избраният артикул ще се появи в меню “Количка с поръчки” и може да продължите с избора или да завършите поръчката чрез бутона “Желая да поръчам” и попълнете формата за поръчка. За Ваше улеснение сме посочили “Телефон за поръчки“, на който можете с едно обаждане да направите запитване или заявите желания продукт.
Стоките поръчани от Магазин за подаръци се доставят с куриер до адрес или офис на куриерска фирма във Вашето населено място. От зоната в която попада Вашето населено място, зависи срокът за доставка след предаване на пратката на куриерската служба. Срокът за доставка е между 24ч и 3 работни дни за различните населени места. При потвърждаване на поръчката Ви, ще бъдете уведомени за точната дата на доставката. Продуктите поръчани от podaraci.my-market.eu ще пътуват към Вас на преференциални цени на доставка с куриерите на Еконт Експрес. За поръчки на стойност над 95.00 лв.  доставката е безплатна и се изпълнява със стандартна куриерска услуга. Спешни поръчки се договарят индивидуално. Всички посочени цени в сайта и за доставки са в български лева и с включен ДДС.

За да направите поръчка от “Магазин за подаръци” трябва да сте запознати и съгласни със следващите “Общи условия”

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма Ей Ви Си България ЕООД, с ЕИК 202098479 и адрес за кореспондения гр. Варна, бул. Сливница № 169, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на онлайн магазин за подаръци podaraci.my-market.eu, наричан по-долу за краткост “МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ”

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Законодателството на Република България.
1. Наименование на Доставчика: Ей Ви Си България ЕООД.
2. Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Сливница № 169
3. Данни за кореспонденция: тел: +359 988888138, Email: avcbulgaria@abv.bg
4. Вписване в публични регистри: ЕИК 202098479
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 420734 от 11.04.2016

6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 940 20 46; факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА “МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ”
Чл. 3. Сайта на онлайн МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ e достъпен на адрес в Интернет http://podaraci.my-market.eu, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и за преглеждане на МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ чрез интерфейса на платформата достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ, съгласно поддържаните начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://podaraci.my-market.eu или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Платформата в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ
Чл. 7. (1) За да използва платформата МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които се изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в онлайн МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://podaraci.my-market.eu/условия-доставки-и-заплащане/
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент направена регистрация.
(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(4) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(5) Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на продуктите в МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на стоките в сайта МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в следният момент:
- При потвърждаване на поръчката на стоките за сключване на договора за покупко-продажба, цената на пощенските и транспортните разходи се изчислява според действащите тарифи на Куриерска фирма “Еконт Експрес”, съобразно начина на доставка и теглото на поръчаните продукти.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на платформата на Доставчика МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на стоки в МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, подлежат на бързо разваляне и има опасност от влошаване на качествените им характеристики.
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез онлайн платформата на МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.
Чл. 17. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VII. ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ
Чл. 18. Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Чл. 19. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

VIII. ГАРАНЦИЯ
Чл. 20. (1) Преди употреба на стоките, моля прочетете инструкциите за употреба или гаранционната карта. Гаранционното обслужване на стоките се извършва в сервизите посочени в гаранционната карта. МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ предоставя пълното си съдействие при комуникацията между клиента и съответния сервиз за гаранционно обслужване при откриване на фабричен дефект или повреда.
(2) За начало на гаранционният срок се счита датата на продажба и е валиден на територията на Република България. Гаранцията може да не важи за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок /до 3, 6 или 12 месеца/ съгласно условията на производителя на продукта. Консумативите нямат гаранция.
(3) Гаранционното обслужване може да бъде отказано в случаи, когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката, нарушени са гаранционни условия или гаранционните документи са преправяни.
(4) Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 21. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и GDPR.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://podaraci.my-market.eu/zastita-na-lichni-danni-gdpr/
Чл. 22. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на онлайн МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://podaraci.my-market.eu/условия-доставки-и-заплащане/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
. в други предвидени в закона случаи

XII. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
Чл. 26. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата на МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:
(1) Неизпълнение на някое от задълженията по този договор.
(2) Нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост.
(3) Неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.
(4) Невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата на онлайн МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ.
Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 31. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 32. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели след последната редакция, извършена на 11.04.2016 год.

При възникване на спор при онлайн покупка, използвайте ОРС.